بهینه سازی نت پیشگیرانه (PMO)

Preventive Maintenance Opt

PMO

_

PMO مخفف Preventive Maintenance Operation به معنای بهینه سازی نت پیشگیرانه که عبارت است از افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با هدف افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه آن‌ها از طریق حذف فعالیت‌های غیر اثربخش، تکراری و مشابه، تغییر دوره تناوب و اضافه کردن فعالیت‌های اثربخش و مقرون به صرفه مبتنی بر ریسک خرابی ها.

PMO روشی است که برای هدف قرار دادن چرخه معیوب نگهداری و تعمیرات واکنشی بکار گرفته می‌شود.

  • سازمان باید دارایی‌های فیزیکی که بیشترین ریسک را در سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی دارند شناسایی نماید و ‌بصورت مستمر فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات فعلی آن‌ها را مورد بازنگری و تجزیه‌وتحلیل قرار دهد.
  • سازمان باید خرابی‌های مرتبط با محتوای فعلی نگهداری و تعمیرات را تجزیه‌وتحلیل کرده و حالت‌های خرابی تحلیل‌شده را گروه‌بندی و دسته‌بندی نماید.
  • سازمان باید کارکردهای مربوط به خرابی‌های تحلیل‌شده را شناسایی کرده و پیامدهای آن را باهدف تعیین استراتژی‌های جدید نگهداری و تعمیرات مرتبط و دوره‌های انجام آن، ارزیابی نماید.
  • سازمان باید گروه‌بندی و مرور فعالیت‌ها و سیاست‌های نگهداری و تعمیرات را باهدف تجزیه ‌و تحلیل نیازهای (PM / PDM) برای به اجرا درآوردن آن‌ها انجام دهد؛ و بدین ترتیب باید فعالیت‌های جدید نگهداری و تعمیرات را بر اساس فرمت کارت اطلاعات نگهداری و تعمیرات تدوین نماید.
  • تمامی این موارد باید در قالب یک برنامه سیستماتیک و کاملاً پویا گنجانده شود. تا بتواند نتایج پایدار و مسیر بهبود را در سازمان فراهم کند. به‌منظور اجرای کلیه مراحل فوق سازمان باید دستورالعمل تدوین و بهینه‌سازی فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را تهیه و تدوین نماید.