شباهت ها و تفاوت های EAM و CMMS

اساسا بازار نرم افزارهای نگهداشت و مدیریت دارایی در اختیار دو نوع محصول است: سیستم های مدیریت دارایی سازمان  (EAM) و سیستم های مدیریت نگهداشت مکانیزه (CMMS). این دو اصطلاح به طور گسترده در همه جا استفاده می شود، اما هیچ وقت مشخص نبوده که تفاوت بین آنها چیست، به ویژه هنگامی که سعی می کنید تصمیم بگیرید کدام سیستم نرم افزاری را برای کسب و کارتان خریداری نمایید. دانستن این که بسیاری از محصولات CMMS خود را به عنوان سیستم های EAM و یا به عنوان ترکیب  EAM / CMMS  معرفی کردهاند، کمکی حل این سردرگمی نمیکند.

در ابتدا، این محصولات همه ادعاهای مشابهی را مطرح می کنند و به نظر می رسد کارهایی مشابه انجام دهند. همه آنها در راستای نگهداشت هستند، همه اشتراک های مبتنی بر فضای ابری را ارائه می دهند؛ و بسیاری از آنها ویژگی های اضافی مانند مدیریت موجودی و ردیابی دارایی را فراهم می کنند. برخی از بسته های نرم افزاری CMMS حتی ویژگی هایی را ارائه می دهند که به طور سنتی در دامنه سیستم های EAM قرار می گیرد: مانند ماژول های خرید یا ابزار مدیریت همزمان سایتهای متعدد. دو سوال مهم مطرح می شود. در بازار امروزی، جایی که معماری وب و برنامه های تلفن همراه برای این دوره معقول هستند و پشتیبانی از سایت های متعدد بیشتر و بیشتر شده است، آیا تفاوت قابل توجهی بین سیستم EAM و CMMS وجود دارد؟ آیا به نقطهای رسیده ایم که هنوز نقطه ابهامی وجود دارد که آیا این دو سیستم اساسا یکسان هستند یا نه؟

پاسخ ها: بله، تفاوت وجود دارد، و نه، آنها یکسان نیستند. هر محصولی که ادعا می کند یک سیستم EAM است، لزوما دارای قابلیت های EAM واقعی نیست. در حالی که این درست است که خط بین EAM و CMMS از 20 سال پیش به وضوح تعریف نشده است، اما این دو نوع نرم افزار همچنان تفاوت زیادی در رویکرد و عملکرد دارند.

سیستم رایانه ای مدیریت نگهداشت چیست؟

CMMS  دقیقا برای همان چیزی طراحی شده است که نام آن می گوید: سیستم رایانه ای مدیریت نگهداشت. این سیستمها در دهه 1960 به عنوان فناوری برای مدیریت دستورکارها با کارت های پانچ به جای کاغذ و پر کردن  قفسه ها به وجود آمد.  در دهه 1980 به عنوان یک نرم افزار رایانه ای ظاهر شدند. همانطور که این سیستم ها تکامل می یافتند، ویژگیهای بیشتری برای حمایت از گستره وسیعی از نیازهای تجاری اضافه شدند. امروزه اکثر سیستم های رایانه ای مدیریت نگهداشت دارای نوعی از نگهداشت پیشگیرانه، مدیریت دارایی ، نگهداشت و موجودی و قابلیت حمل و جابجایی هستند. بسیاری از ویژگی های اضافی مانند مدیریت پروژه، پشتیبانی از چندین سایت یا توانایی خرید قطعات نگهداشت، تعمیر و تعمیرات اساسی (MRO) از کاتالوگ آنلاین بدون خروج از سیستم CMMS را دارا می باشند.

با وجود دامنه در حال رشد قابلیتها، مدیریت نگهداشت قلب یک بسته نرم افزاری CMMS باقی می ماند. محصولات کوچک CMMS به طور انحصاری بر روی دستورکارها و سوابق تجهیزات تمرکز میکنند. حتی بزرگترین سیستمها نیز طراحی نشده اند که قابلیت های زیادی را خارج از نگهداشت و مدیریت مواد MRO فراهم کنند. این محدودیت تمرکز، با توجه به داستان خود، منطقی است و در بعضی موقعیتها حتی می تواند به عنوان یک مزیت دیده شود. سیستمهای رایانه ای مدیریت نگهداشت ابزار اختصاصی و ساده ای برای مدیریت عملیات  نگهداشت هستند. نباید اینگونه فرض شود که این سیستمها باید نیازهای مدیریت دارایی کل سازمان را برآورده کنند. این کار شکافها را آشکار می کند، اما کسب و کار میتواند آن نیازها را با ادغام CMMS خود با دیگر سیستم های نرم افزاری که خدماتی مانند زمانبندی، خرید و حسابداری فراهم می کنند، پر کند.

CMMS یک راه حل جذاب برای عملیاتهای نگهداشت کوچک است که نیاز به یک راه حل ساده برای مدیریت دستورکارها، سوابق تجهیزات و قطعات یدکی دارد. این سیستمها نمیتوانند همه کارها را انجام دهند، اما اغلب دارای برچسب قیمت کمتری نسبت به بزرگترها و قدرتمند ترشان یعنی سیستمهای EAM هستند .

سیستم مدیریت دارایی سازمان چیست؟

همانطور که از نام آن برمی آید، سیستم های مدیریت دارایی سازمانی برای ایجاد یک سیستم واحد برای مدیریت داراییهای فیزیکی در سراسر شرکت طراحی شدهاند. این سیستمها پس از سیستمهای رایانه ای مدیریت نگهداشت ، هنگامی که تکنولوژی شبکه شرکت ها را قادر به پیوند سیستم های کامپیوتری در چندین سایت کرد، به صحنه آمدند. سیستمهای EAM شامل قابلیت های مدیریت نگهداشت هستند، اما هزینه کل مالکیت (TCO) را برای داراییهای فیزیکی شرکت در نظر می گیرند و طیف گسترده ای از ویژگی ها برای ردیابی، مدیریت و تحلیل عملکرد و هزینه ها در تمام مراحل چرخه عمر دارایی، از خرید تا اسقاط را در بر میگیرند.

از آنجا که سیستم های EAM برای شرکت طراحی شدهاند، برای هر جنبه ای از یک سازمان که مربوط به مدیریت دارایی است، کاربرد دارد. که شامل کارکردهایی مانند نگهداشت و موجودی MRO می شود، علاوه بر این شامل تدارکات MRO، مهندسی و مدیریت پروژه، حسابداری، عملیات، مدیریت قابلیت اطمینان، ایمنی و انطباق و حتی هوش تجاری (BI) برای پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیک در سطح سازمانی می باشد. 

نتیجه این طراحی جامع یک سیستم واحد است که تمام اطلاعات مربوط به داراییهای فیزیکی سازمان را در بر دارد. تاریخچه تعمیر، مصرف انرژی، هزینه های چرخه عمر، سوابق گارانتی، کاتالوگ قطعات، سفارشات خرید، پیگیریهای ممیزی و …، همه در یک سیستم ذخیره می شوند و برای هر بخش قابل دسترسی هستند. واحد نگهداشت میتواند از سیستم EAM برای مدیریت دستورکارها و سوابق تجهیزات استفاده کند. واحد مدیریت مواد و قطعات MRO می تواند از آن برای مدیریت انبارها و موجودی استفاده کند. تدارکات MRO میتواند از آن برای مدیریت درخواستهای پیشنهادی (RFPs)، قراردادها و سفارشات خرید استفاده کند. حسابداری می تواند از آن برای مدیریت بودجه و صورتحساب MRO استفاده کند. از آنجا که این یک سیستم واحد است، همه دسترسی به داده های یکسان دارند-داده هایی که از منابع مختلف در سراسر سازمان جمع آوری شده و به صورت لحظه ای به روزرسانی میشوند.

زمانی که سیستمهای EAM در دهه 1990 عرضه شدند، راه حل مناسبی برای سازمانهای دارایی محور بودند که نیاز به مدیریت مجموعه ای بزرگ از داراییهای فیزیکی را در چندین مکان داشتند. با این حال، در دهه گذشته، این سیستمها به صورت فزایندهای توسط کسب و کارهای کوچک و متوسط SMBs)) مورد استفاده قرار میگیرد چرا که میخواهند بهینه سازی عملکرد و ویژگیهای مدیریت هزینه که سیستمهای EAM ارائه می دهند را داشته باشند. با افزایش استفاده از مدلهای نرم افزار به عنوان یک خدمت SaaS)) هزینه مالکیت سیستم EAM با CMMS رقابتی تر شده و به دلیل ویژگی های اضافی آن، سیستم EAM اغلب حتی برای واحدهای کوچک انتخاب مقرون به صرفه تری است  .

همانطور که مشاهده کردید، سیستم های CMMS و EAM دارای اهداف مشابه و برخی از قابلیتهای مشابه هستند، هرچند سیستمهای EAM طیف وسیعی از ویژگیها را ارائه میدهند. آنچه واقعا آنها را متمایز می کند فلسفه و محدوده است. یک CMMS  بر نگهداشت تمرکز دارد، در حالی که یک سیستم EAM از رویکردی جامع استفاده می کند که چندین کارکرد کسب و کار را در بر می گیرد. یک CMMS  پس از خرید و نصب دارایی شروع به پشتیبانی می کند، در حالی که یک سیستم EAM می تواند تمام چرخه عمر دارایی را که با طراحی و نصب آغاز میشود در برگیرد. یک CMMS برای مدیریت یک مکان واحد یا پشتیبانی چند سایت محدود طراحی شده است، در حالی که یک سیستم EAM دارای ویژگی های گسترده ای برای مدیریت کسب و کار ها و سایت های مختلف است.

ویژگیهاEAMCMMS
سلسله مراتب داراییX
ردیابی داراییX
اخطارهای ایمیل هوشمند X
مدیریت بودجهX
مدیریت کالیبراسیونX
پایش وضعیتX
پیکره بندی سفارشیX
مدیریت اسناد و تصاویرX
پایش انرژیX
مدیریت ناوگانX
نقشهها و طرحهای تعاملیX
مدیریت موجودیX
داراییهای خطیX
نگهداشت به عنوان خدمتX
پلتفرم قابل حملX
مدیریت سایتهای متعددX
نگهداشت پیشگیرانهX
مدیریت فرآیندX
مدیریت پروژهX
مدیریت خرید و تدارکاتX
نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینانX
قطعات قابل تعمیر و داراییهای دوارX
گزارش دهی، داشبوردهای بصری وKPA هاX
کنترل های امنیتیX
مدیریت ایمنی و انطباقX
ضمانتنامهها  X
دستورکارها و درخواستهاX
برنامهریزی و زمانبندی کارX
به روز رسانی زمان توقف صفرX

یک سیستم  EAM چیزی بیش از یک CMMS قوی است. EAM ابزاری جامع برای مدیریت دارایی های فیزیکی و به حداکثر رساندن عملکرد آنها در سراسر کسب و کار است. این سیستم ها نوعی CMMS می باشد که در ترکیب با سیستم مدیریت موجودی، سیستم مدیریت خرید، سیستم مدیریت اسناد، سیستم حسابداری، سیستم مدیریت پروژه، ابزار مدیریت چند سایت، ابزار مدیریت عملکرد و ابزارهای BI نرم افزار یکپارچه ای را تشکیل می دهد.

سازمان هایی که در مورد مدیریت دارایی های خود جدی هستند، برای انجام کار به سیستم های EAM تکیه می کنند، زیرا ویژگی های وسیع، قدرتمند و یکپارچه را فراهم می کنند که عملیاتهای دارایی محور نیاز به استفاده بیشتر از دارایی های فیزیکی خود دارند. به همین دلیل است که توصیف CMMS به عنوان یک سیستم EAM گمراه کننده است؛ تفاوت بین آنها بیش از چند ویژگی اضافی است. آنها دو نوع مختلف از محصولات نرم افزاری هستند که دو رویکرد متفاوت به نحوه مدیریت دارایی سازمان را نشان می دهند.

کدام یک برای کسب و کار شما مناسب است؟

برای سازمانهای بزرگ با سایتهای متعدد و داراییهای بسیار، سیستمهای EAM انتخاب واضحی است. EAM تنها ابزار موجود در بازار هست که قابلیتهای قدرتمند مدیریت نگهداشت و مدیریت دارایی را با ویژگیهای پیشرفته برای ردیابی و تجزیه و تحلیل هزینه های چرخه عمر، پشتیبانی از اعتبار شرکت برای سایتهای متعدد و کسب و کار و کارکردهای بخشهای غیر از دپارتمان MRO  مانند حسابداری و مهندسی را در بر می گیرد. سیستمهای EAM همچنین دامنه گسترده ای از گزینه های یکپارچگی را نسبت به سیستمهای رایانه ای مدیریت نگهداشت ارائه می دهند، این سیستم سازمان را از سیستمهای BI در بالا به سیستم های کنترل نظارت و جمع آوری داده (SCADA)  و سیستم های اتوماسیون ساختمان (BAS) در پایین متصل می کند.

با این حال، برای SMB ها، انتخاب همیشه واضح نیست. بیشتر سیستمهای رایانه ای مدیریت نگهداشت بیش از توانایی مدیریت نیازهای مدیریت نگهداشت و حتی نیازهای موجودی MRO برای عملیاتهای کوچک می باشند. و معمولا ارزانتر از سیستم EAM  هستند. اگر شما فقط به دنبال برنامه نگهداشت پیشگیرانه (PM) هستید، CMMS  ممکن است بهترین انتخاب شما باشد. اما حتی برای عملیاتهای کوچکتر، دلایل محکمی برای در نظر گرفتن یک سیستم EAM وجود دارد.

اگر برنامه ای برای رشد دارید، به ابزاری نیاز دارید که می تواند با شما رشد کند. یک سیستم CMMS  برای عملیات کوچک بسیار عالی است، اما در پشتیبانی از نیازهای یک کسب و کار رو به رشد مناسب نیست. برای مثال، اگر شما در مورد اضافه کردن یک سایت دیگر فکر می کنید، نیاز به قابلیت سازمانی یک سیستم EAM دارید. یا اگر سال آینده تصمیم بگیرید که برنامه نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) را اجرا کنید، ابزارهای تجزیه و تحلیل شکست را که توسط سیستم EAM ارائه شده است لازم دارید.CMMS  ممکن است نیازهای فوری شما را تامین کند، اما یک سیستم EAM به شما ابزارهایی برای بهبود عملکرد در طولانی مدت میدهد.

اگر میخواهید رویکردی جامع در مورد مدیریت دارایی داشته باشید – یکی از آنهایی که TCO را در نظر میگیرند و به دنبال به حداکثر رساندن ارزش در طول چرخه عمر دارایی هستند –  پس به کارکرد عمیق و ذهنیت سازمانی که سیستم EAM به همراه دارد نیاز دارید. مدیریت دارایی فقط مربوط به نگهداشت نیست، بلکه تمام کارکردهای کسب و کار با هم کار می کنند. شما نیازمند یک پلتفرم نرم افزاری هستید که نیازهای کل عملیات را پاسخ میدهد، نه فقط یک کارکرد. سیستم EAM ابزارهایی را برای ردیابی هزینه ها، مدیریت منابع و بهینه سازی عملکرد در سراسر سازمان فراهم میکند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *