EOQ چیست؟

EOQ مخفف (economic order quantity) به معنی مقدار سفارش اقتصادی می باشد.

چگونه از مدل مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) در مدیریت موجودی استفاده می شود؟

مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) به مقدار ایده‌آل سفارشی اشاره دارد که برای به حداقل رساندن هزینه‌های موجودی (مانند هزینه‌های نگهداری، هزینه‌های کمبود و هزینه‌های سفارش) می بایست در نظر گرفت. از مدل EOQ در مدیریت موجودی انبار برای نظارت بر سفارش‌دهی، ذخیره‌سازی و استفاده از موجودی استفاده می‌شود.

در مدیریت موجودی سعی بر آن است که تعادلی بین هزینه‌های نگهداری موجودی و هزینه‌های سفارش برقرار شود تا کل هزینه‌های موجودی به حداقل برسد. بنابراین، با محاسبه تعداد اقلام مناسب و اقتصادی برای هر سفارش به صورت batch، شرکت قادر خواهد بود هزینه‌های خود را کاهش داده و به بهینه‌سازی مدیریت موجودی دست یابد.

استفاده از مدل EOQ (مقدار سفارش اقتصادی) مقدار مناسبی از موجودی در هر batch سفارش داده شده را تضمین می کند در این صورت نیاز به سفارش مکرر نبوده و در نتیجه موجودی به صورت اضافی نخواهد بود. بر اساس این مدل میان هزینه‌های نگهداری موجودی و هزینه‌های سفارش دهی موجودی trade-off وجود دارد.

نکات کلیدی

  • مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) به مقدار سفارش ایده آلی اشاره دارد که می بایست برای به حداقل رساندن هزینه‌های موجودی در نظر گرفته شود.
  • هزینه‌های موجودی ممکن است شامل هزینه‌های نگهداری(holding cost)، هزینه‌های کمبود(shortage costs) و هزینه‌های سفارش(order costs) باشد.
  • بر اساس مدل مقدار سفارش اقتصادی، می توان سفارش مقدار مناسبی از موجودی به ازای هر batch را تضمین کرد.
  • این امر به منظور جلوگیری از انجام سفارش‌های بیش از حد توسط شرکت و وجود موجودی اضافه است.
  • EOQ در مدیریت موجودی برای  نظارت بر سفارش‌دهی، ذخیره‌سازی و استفاده از موجودی استفاده می شود.

 

فرمول مقدار سفارش اقتصادی (EOQ)

فرمول مقدار سفارش اقتصادی به صورت زیر است:

مدل مقدار سفارش اقتصادی (EOQ)

S = هزینه‌های سفارش دهی

D = نرخ تقاضا

H = هزینه‌های نگهداری (برای هر سال، برای هر واحد)

مقدار سفارش اقتصادی (EOQ)

 

نحوه استفاده از مقدار سفارش اقتصادی

برای محاسبه مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) موجودی، هزینه‌های راه‌اندازی، نرخ تقاضا و هزینه‌های نگهداری(هزینه مربوط به ذخیره موجودی) مورد نیاز است که هزینه های راه اندازی به تمام هزینه های مربوط به سفارش موجودی مانند هزینه‌های بسته‌بندی، تحویل، حمل و نقل و جابجایی سفارش اشاره دارد و هزینه‌های نگهداری، همه هزینه‌های مرتبط با نگهداری موجودی اضافی را شامل می‌شود. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های انبارداری و لجستیک، هزینه‌های بیمه، هزینه‌های کنترل مواد، هزینه‌های حذف موجودی و استهلاک می‌شود.

سفارش مقدار زیاد ، هزینه‌های نگهداری را افزایش می دهد در صورتی که سفارش  مقدار کم در تعداد دفعات بیشتر هزینه‌های سفارش دهی را افزایش می‌دهد. با استفاده از مدل EOQ مقدار بهینه هر دو نوع هزینه مشخص می شود.

مثال EOQ

در این قسمت، مثالی از محاسبه مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) برای واحدهای نگهداری و تعمیرات در یک کارخانه پتروشیمی آورده شده است.

در یک واحد نگهداری و تعمیرات، نوعی ولو که برای بخش تولید کارخانه حیاتی است، درخواست می شود که این تقاضا برای جایگزینی ولو در طول سال نسبتاً ثابت است. و اطلاعات زیر در دسترس می باشد:

• تقاضای سالانه برای تعویض ولو: 1200 واحد

• هزینه سفارش برای هر سفارش خرید: 100 دلار

• هزینه نگهداری برای هر ولو در سال: 5 دلار

 

برای محاسبه EOQ می توان از فرمول زیر استفاده کرد:

EOQ = √((2 * D * S) / H)

D = تقاضای سالانه برای تعویض ولو = 1200 واحد

S = هزینه سفارش برای هر سفارش خرید = 100 دلار

H = هزینه نگهداری برای هر ولودر سال = 5 دلار

با قراردادن این اطلاعات در فرمول، مقدار EOQ به صورت زیر محاسبه می شود:

EOQ = √((2 * 1200 * 100) / 5) = √(240000 / 5) = √48000 ≈ 219.09

 

بنابراین، EOQ برای تعویض شیر در این واحد نگهداری و تعمیرات تقریباً 219 واحد است. این بدان معنی است که واحد نگهداری و تعمیرات باید تعویض شیر را در batch های حدود 219 واحد سفارش دهد تا هزینه کل سفارش و نگهداری موجودی را به حداقل برساند.

البته در این مثال زمان درخواست تا رسید کالا به واحد، در نظر گرفته نشده است، در این مثال فرض شده است که واحد نگهداری و تعمیرات بلافاصله پس از سفارش، ولو را دریافت کند. اما در سناریوهای دنیای واقعی، زمان رسید کالا باید در نظر گرفته شود زیرا بر زمان بندی سفارشات برای اطمینان از سطح موجودی کافی تأثیر می گذارد.

کتابچه اصطلاحات نگهداری و تعمیرات

معایب استفاده از مقدار سفارش اقتصادی

  • فرضیات ثابت بودن تقاضای مشتری: فرمول EOQ فرض می‌کند که تقاضای مشتری ثابت است، در حالی که در عمل تقاضا ممکن است متغیر باشد. این فرضیه می‌تواند در پیش‌بینی صحیحی از موجودی و نیاز به سفارش‌دهی تأثیر بگذارد.

  • فرضیات ثابت بودن هزینه‌ها: فرمول EOQ فرض می‌کند که هزینه‌های سفارش دادن و نگهداری ثابت هستند. اما در واقعیت، هزینه‌ها ممکن است تغییر کنند. به عنوان مثال، هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های انبارداری و هزینه‌های بیمه ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند و این امر می‌تواند دقت مدل را کاهش دهد.

  • عدم در نظر گرفتن رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی: فرمول EOQ قادر به در نظر گرفتن رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی مانند تغییرات ناگهانی در تقاضا، تغییرات فصلی در هزینه‌های موجودی، عدم تأمین موجودی وارداتی، یا تخفیف‌های خرید ممکن است که شرکت به دلیل خریداری موجودی به مقدار بیشتر دریافت می‌کند، نباشد.

مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) چیست؟

مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) از نظر تئوری به مقدار ایده‌آلی از کالاها اشاره دارد که یک شرکت باید خریداری کند تا هزینه‌های موجودی خود را به حداقل رساند.

مهم: با وجود محدودیت‌های آن، مدل مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) هنوز یک ابزار مهم برای جریان نقدی است که به کاهش موجودی‌ها و کاهش هزینه‌های مربوط به آن کمک می‌کند.

 مقدار سفارش اقتصادی چیست؟

مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) به مقدار ایده‌آل نظری کالاهایی اشاره دارد که یک شرکت باید خریداری کند تا هزینه‌های موجودی را به حداقل رساند.

چه فرضیات اساسی در مدل EOQ وجود دارد؟ 

مدل EOQ فرض می‌کند که تقاضا، هزینه‌های سفارش دادن و هزینه‌های نگهداری طی زمان، ثابت باقی می‌مانند.

محدودیت‌های مدل EOQ چیست؟

برخی متخصصین بر این باورند که فرضیات تقاضای ثابت و سطوح هزینه ثابت، در مدل EOQ یک محدودیت است. به عنوان مثال، تغییرات فصلی در تقاضا برای بسیاری از کسب‌وکارها شایع است ، همچنین هزینه‌ها ممکن است در طول زمان متغیر باشند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *