ما مشاوره و آموزش های تخصصی در زمینه نگهداری تعمیرات، قابلیت اطمینان و مدیریت دارایی های فیزیکی ارائه می دهیم

امروزه مشاوره در زمینه نگهداری و تعمیرات، مدیریت دارایی های فیزیکی و مهندسی قابلیت اطمینان، نیازمند ترکیبی از تجربه های صنعتی و علمی می باشد. با تلفیق این دو می‌توان مدیران را متقاعد نمود که با کنار هم قرار دادن دو جنبه ی مدیریتی و تحلیلی نگهداری و تعمیرات می‌توان به شیوه‌ای انعطاف‌پذیر برای بهبود قابلیت‌های سازمان دست یافت.

همه کسب و کارهای ما در کشور چه در فضای داخلی چه در فضای بین الملی کاملاً رقابتی شده است. شرکت های داخلی مجبورند برای حفظ و رشد سهم بازار خود در یک اقتصاد نامطمئن سخت تر از هر زمان دیگری بجنگند.

تیم مشاوره مدریت مارس (MARS) (مشاوره مدیریت ماد رستگار) یک تیم پژوهشی صنعتی است که با پشتیبانی طیف متنوعی از شرکت ها و دانش کارکنان خود پلی بین صنعت و دانش جهت ارائه ی آموزش، تحقیق و توسعه، و تبادل اطلاعات در به کار بردن ابزارها و مفاهیم مدیریت نگهداری و تعمیرات، مدیریت دارایی های فیزیکی و مهندسی قابلیت ایجاد نموده است. مارس مسیر تعالی مدیریت دارایی های فیزیکی را برای سازمان شما طراحی، و در کنار کارشناسان و متخصصان سازمان شما، گام به گام مسیر تعالی و توانمندسازی مدیریت نگهداری و تعمیرات را بر پایه مفاهیم مدیریت دارایی در سازمان، اجرا و پیاده سازی م ینمایند. این گروه با در اختیار گرفتن تخصص و منابع موجود، به سازمانها و شرکت های دارایی محور کمک می نماید تا با ارزیابی وضعیت کنونی مدیریت دارایی خود، دریافت آموزش های تخصصی و ارتقاء توانمندی های مدیریتی، تصمیمات بهتری را در حوزه مدیریت دارایی در طول چرخه عمر دارایی و مهندسی نگهداشت اتخاذ نمایند.

مارس

امروزه مشاوره در زمینه نگهداری و تعمیرات، مدیریت دارایی های فیزیکی و مهندسی قابلیت اطمینان، نیازمند ترکیبی از تجربه های صنعتی و علمی می باشد. با تلفیق این دو می‌توان مدیران را متقاعد نمود که با کنار هم قرار دادن دو جنبه ی مدیریتی و تحلیلی نگهداری و تعمیرات می‌توان به شیوه‌ای انعطاف‌پذیر برای بهبود قابلیت‌های سازمان دست یافت.

همه کسب و کارهای ما در کشور چه در فضای داخلی چه در فضای بین الملی کاملاً رقابتی شده است. شرکت های داخلی مجبورند برای حفظ و رشد سهم بازار خود در یک اقتصاد نامطمئن سخت تر از هر زمان دیگری بجنگند.
برای رقابت موفقیت آمیز در محیط امروز، شرکت ها راهی جز بهبود و ایجاد بهره وری ندارد و BPM این مسیر را برای شرکت ها بسیار هموار خواهد کرد. در غیر این صورت، در بهترین حالت آنها سود خود را از دست می دهند و در بدترین حالت خطر حذف شدن توسط رقبا یا در مقابله با شرایط اقتصادی را دارند.

درباره ماتیم مشاوره مدریت مارس (MARS) (مشاوره مدیریت ماد رستگار) یک تیم پژوهشی صنعتی است که با پشتیبانی طیف متنوعی از شرکت ها و دانش کارکنان خود پلی بین صنعت و دانش جهت ارائه ی آموزش، تحقیق و توسعه، و تبادل اطلاعات در به کار بردن ابزارها و مفاهیم مدیریت نگهداری و تعمیرات، مدیریت دارایی های فیزیکی و مهندسی قابلیت ایجاد نموده است. مارس مسیر تعالی مدیریت دارایی های فیزیکی را برای سازمان شما طراحی، و در کنار کارشناسان و متخصصان سازمان شما، گام به گام مسیر تعالی و توانمندسازی مدیریت نگهداری و تعمیرات را بر پایه مفاهیم مدیریت دارایی در سازمان، اجرا و پیاده سازی م ینمایند. این گروه با در اختیار گرفتن تخصص و منابع موجود، به سازمانها و شرکت های دارایی محور کمک می نماید تا با ارزیابی وضعیت کنونی مدیریت دارایی خود، دریافت آموزش های تخصصی و ارتقاء توانمندی های مدیریتی، تصمیمات بهتری را در حوزه مدیریت دارایی در طول چرخه عمر دارایی و مهندسی نگهداشت اتخاذ نمایند.

مارس

ماموریت و چشم انداز

تنوع و جامعیت خدمات شرکت مشاوره مدیریت مارس در زمینه مدیریت فرآیندهای کسب و کار، در عین حفظ تخصص در هر عنوان، هدف بزرگی بوده که به آن دست یافته ایم.
خدمات مشاوره ، پیاده سازی و آموزشی مارس در زمینه مدیریت فرآیندهای کسب و کار کلیه گام های چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار را پوشش می دهد تا با استفاده از ابزارهای اثبات شده در این چرخه به اهداف کسب و کار خود دست پیدا کنید. با این حال باور ما این است اگرچه این ابزارها و تکنیک ها جهانی و یکسان است اما هر سازمان فرهنگ خاص خود را دارد و می بایست متناسب با زمینه عملیاتی وشرایط حاکم بر سازمان این ابزارها بکار گرفته شود. سبد جامع خدمات ما به شرح زیر است:

  • مدیریت دارایی های فیزیکی
  • مدیریت نگهداری و تعمیرات
  • قابلیت اطمینان
  • دوره های آموزشی
درباره ما
درباره ما
درباره ما
درباره ما
درباره ما

ماموریت و چشم انداز

تنوع و جامعیت خدمات شرکت مشاوره مدیریت مارس در زمینه مدیریت فرآیندهای کسب و کار، در عین حفظ تخصص در هر عنوان، هدف بزرگی بوده که به آن دست یافته ایم.

درباره ما
خدمات مشاوره ، پیاده سازی و آموزشی مارس در زمینه مدیریت فرآیندهای کسب و کار کلیه گام های چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار را پوشش می دهد تا با استفاده از ابزارهای اثبات شده در این چرخه به اهداف کسب و کار خود دست پیدا کنید.

درباره ما

با این حال باور ما این است اگرچه این ابزارها و تکنیک ها جهانی و یکسان است اما هر سازمان فرهنگ خاص خود را دارد و می بایست متناسب با زمینه عملیاتی وشرایط حاکم بر سازمان این ابزارها بکار گرفته شود. سبد جامع خدمات ما به شرح زیر است:

  • مدیریت دارایی های فیزیکی
  • مدیریت نگهداری و تعمیرات
  • قابلیت اطمینان
  • دوره های آموزشی

آکادمی مارس

ما یک بسته ابزار جامع از رویکرد های اثبات شده و عملی ارائه می کنیم که ارزش آفرینی می کند و بهبود واقعی و پایدار ایجاد می کند

384+تعداد افراد ثبت نامی
39تعداد دوره های برگزار شده
1200+تعداد ساعت های برگزاری دوره

از طریق فرم روبرو اطلاعات خود را بگذارید، واحد منابع انسانی در اسرع وقت با شما تماس می گیرد.

    از طریق فرم زیر اطلاعات خود را بگذارید، واحد منابع انسانی در اسرع وقت با شما تماس می گیرد