46+
دوره آموزشی
1650+
تعداد شرکت کنندگان
8300+
میزان ساعت آموزش

به آکادمی مارس خوش آمدید

آکادمی مدیریت دارایی های فیزیکی مارس به عنوان مجموعه تخصصی در کشور دوره های جامعی را در زمینه مدیریت نگهداشت ، مدیریت دارایی های فیزیکی و مهندسی قابلیت اطمینان برگزار می کند.

برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی صنایع دارایی محور، آکادمی مارس دوره های آموزشی متنوعی را براساس مدل های تعالی جهانی مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداشت نظیر IAM (انستیتوی مدیریت دارایی بریتانیا) و ENFMS (فدراسیون انجمن های نگهداشت اروپا) تدوین نموده است.

آکادمی مارس

جدیدترین دوره ها

دوره‌ی CMMS آکادمی مارس

طراحی سامانه CMMS با استفاده از گوگل شیت و PowerBI

مهندس رزگار جهاندیده

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر

24 ساعت

اتمام ثبت نام

آکادمی مارس

دوره تحلیل هزینه‌های چرخه عمر 

LCCA

مهندس رزگار جهاندیده

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر

24 ساعت

3,100,000 تومان

جمع آوری دادهای نت و قابلیت اطمینان تجهیزات و تاسیسات

جمع آوری دادهای نت و قابلیت اطمینان تجهیزات و تاسیسات مبتنی بر استاندارد های…

مهندس رزگار جهاندیده

16 ساعت

3,100,000 تومان

دوره مدیریت دارایی ها Asset Management

مدیریت دارایی ها Asset Management بر اساس استاندارد…

مهندس رزگار جهاندیده

16 ساعت

3,100,000 تومان

دوره نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

نگهداری و تعمیرات

مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

مهندس رزگار جهاندیده

24 ساعت

3,100,000 تومان

برای ارزیابی اطلاعات خود در حوزه‌ی نت مطابق با استاندارد های جهانی آماده اید؟

آکادمی مارس

وبینار‌های آموزشی پیش‌رو

آکادمی مارس

آشنایی با مدل تعالی

مدیریت دارایی‌های فیزیکی IAM

مهندس رزگار جهاندیده

2 ساعت

315,000 تومان    رایگان

آکادمی مارس

طراحی سیستم مدیریت نت مکانیزه

با استفاده از Google Sheet و PowerBI

مهندس رزگار جهاندیده

24 ساعت

2,400,000 تومان

محاسبه و تجزیه تحلیل شاخص های MTTR وMTBF

محاسبه و تجزیه تحلیل شاخص های

MTTR و MTBF

2 ساعت

250,000 تومان

آموزش تربیت تسهیلگر تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث و رخدادها RCA

تربیت تسهیلگر تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث و رخدادها RCA

25 ساعت

2,500,000 تومان

آموزش Power Bi

هوشمند سازی و تجزیه و تحلیل گزارشات نت با ( Power BI )

18 ساعت

1,850,000 تومان

پکیج آموزشی تربیت تسهیلگر تدوین و بهینه سازی برنامه های نگهداشت پیشگیرانه (PMO)

تربیت تسهیلگر تدوین و بهینه سازی برنامه های نگهداشت پیشگیرانه PMO

20 ساعت

2,500,000 تومان

پکیج آموزشی هوشمند تربیت متخصص برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات (P&S)

تربیت متخصص برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات P&S

40 ساعت

3,350,000 تومان

پکیج وبینار دکتر توحیدی

وبینار گردآوری و استانداردسازی اطلاعات نگهداری و تعمیرات تجهیزات با  استاندارد ISO14224

3 ساعت

315,000 تومان

دوره های آموزشی آکادمی مارس

_

اصول مدیریت نگهداری و تعمیرات سطح مقدماتی

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

اصول مدیریت نگهداری و تعمیرات سطح پیشرفته

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

آشنایی با مدیریت دارایی های فیزیکی برای مدیران ارشد

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

مدیریت دارایی های فیزیکی براساس مدل IAM

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

تربیت متخصص مدیریت دارایی های فیزیکی براساس مدل IAM

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دارایی های فیزیکی (SAMP)

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

مدیریت تسهیلات Facility Management براساس استاندارد ایزو 41001 و EN 15221

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

آشنایی با الزامات مدیریت دارایی براساس استاندارد ISO 55001

اطلاعات بیشتر

پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی براساس ISO 55001

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

شاخص های کلیدی عملکرد KPI در نگهداری و تعمیرات و روش های تحلیل آن براساس استانداردهای EN15341,SMRP و IFMA Benchmarking و EN 15221-7

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

محاسبه و تحلیل شاخص های قابلیت اطمینان، قابلیت تعمیر پذیری و دسترس پذیری MTBF، MTTR ، MTTF و Availability

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

_

تدوین و بهینه سازی برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PMO

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

تربیت تسهیلگر تدوین و بهینه سازی برنامه های نگهداشت پیشگیرانه PMO

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

اولویت بندی تجهیزات به کمک تکنیک های آنالیز بحرانیت Criticality Analysis

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

بهینه سازی موجودی کالا و قطعات یدکی در انبار MRO

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

تحلیل هزینه های چرخه عمر LCCA

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث و رخدادها (RCA)

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

تربیت تسهیلگر تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث و رخدادها

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

مدیریت و بهینه سازی فضا در ساختمان ها و تاسیسات

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

مدیریت پروژه های تعمیرات اساسی

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

آشنایی با اصول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پایش وضعیت

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

پیاده سازی برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

مهندسی قابلیت اطمینان در نگهداشت با استفاده از Minitab

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینانRCM

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

اصول برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

تربیت متخصص برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

_

مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی بر ریسک

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

مدیریت فرآیندهای مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداشت

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

مدل سازی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات با نرم افزار Visual Paradigm و زبان مدل سازی BPMN2.0

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

اصول ایمنی و سلامت در انبار و نگهداری و تعمیرات

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

پایش سلامت و تخمین عمر باقیمانده دارایی ها

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

تربیت ارزیاب مدیریت دارایی های فیزیکی براساس استانداردهای ISO 19011 , GFMAM

در محل سازمان

اطلاعات بیشتر

کارگاه آموزشی طراحی سامانه CMMS در گوگل شیت و با استفاده از نرم افزار Power BI

online

30 اردیبهشت تا 13 خرداد

24 ساعت

دوره تحلیل هزینه های چرخه عمر LCCA

online

خرداد 1402

بزودی اعلام می شود

دوره شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) در نگهداری و تعمیرات و روش های تحلیل آن

online

بزودی

بزودی

جمع آوری داده های نت و قابلیت اطمینان تجهیزات و تاسیسات

online

بزودی

بزودی

آموزش های مدیریت دارایی های فیزیکی

اصول مدیریت نگهداری و تعمیرات سطح مقدماتی

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

اصول مدیریت نگهداری و تعمیرات سطح پیشرفته

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

آشنایی با مدیریت دارایی های فیزیکی برای مدیران ارشد

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

بزودی

طول دوره : 1 روز

مدیریت دارایی های فیزیکی براساس مدل IAM

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 3 روز

تربیت متخصص مدیریت دارایی های فیزیکی براساس مدل IAM

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 7 روز

برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دارایی های فیزیکی (SAMP)

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 1 روز

مدیریت تسهیلات Facility Management براساس استاندارد ایزو 41001 و EN 15221

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

آشنایی با الزامات مدیریت دارایی براساس استاندارد ISO 55001

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

بزودی

طول دوره : 2 روز

پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی براساس ISO 55001

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 3 روز

شاخص های کلیدی عملکرد KPI در نگهداری و تعمیرات و روش های تحلیل آن براساس استانداردهای EN15341,SMRP و IFMA Benchmarking و EN 15221-7

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

محاسبه و تحلیل شاخص های قابلیت اطمینان، قابلیت تعمیر پذیری و دسترس پذیری MTBF، MTTR ، MTTF و Availability

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 1 روز

آموزش های مدیریت نگهداری و تعمیرات

تدوین و بهینه سازی برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PMO

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث و رخدادها (RCA)

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

تحلیل هزینه های چرخه عمر LCCA

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

بهینه سازی موجودی کالا و قطعات یدکی در انبار MRO

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

اولویت بندی تجهیزات به کمک تکنیک های آنالیز بحرانیت Criticality Analysis

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 1 روز

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینانRCM

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 3 روز

تربیت تسهیلگر تدوین و بهینه سازی برنامه های نگهداشت پیشگیرانه PMO

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : اطلاع رسانی می شود

تربیت تسهیلگر تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث و رخدادها

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 3 روز

مدیریت و بهینه سازی فضا در ساختمان ها و تاسیسات

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 1 روز

مدیریت پروژه های تعمیرات اساسی

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

آشنایی با اصول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پایش وضعیت

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

اصول برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

تربیت متخصص برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 3 روز

پیاده سازی برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 4 روز

مهندسی قابلیت اطمینان در نگهداشت با استفاده از Minitab

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : اطلاع رسانی می شود

آموزش های قابلیت اطمینان

مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی بر ریسک

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

مدیریت فرآیندهای مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداشت

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

مدل سازی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات با نرم افزار Visual Paradigm و زبان مدل سازی BPMN2.0

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 2 روز

 اصول ایمنی و سلامت در انبار و نگهداری و تعمیرات

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 1 روز

پایش سلامت و تخمین عمر باقیمانده دارایی ها

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 1 روز

تربیت ارزیاب مدیریت دارایی های فیزیکی براساس استانداردهای ISO 19011 , GFMAM

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 1 روز

تحلیل هزینه نت و ارزش گذاری دارایی

نحوه برگزاری : آنلاین/حضوری

طول دوره : 1 روز