پکیج‌های نگهداری و تعمیرات

پکیج های آموزشی

طراحی سیستم نت مکانیزه با استفاده از

Google Sheet و PowerBI

مهندس رزگار جهاندیده

24 ساعت

2,400,000 تومان

محاسبه و تجزیه تحلیل شاخص های MTTR وMTBF

محاسبه و تجزیه تحلیل شاخص های

MTTR و MTBF

2 ساعت

250,000 تومان

آموزش تربیت تسهیلگر تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث و رخدادها RCA

تربیت تسهیلگر تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث و رخدادها RCA

مهندس رزگار جهاندیده

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر

25 ساعت

2,500,000 تومان

آموزش Power Bi

هوشمند سازی و تجزیه و تحلیل گزارشات نت با ( Power BI )

18 ساعت

2,850,000 تومان

پکیج آموزشی تربیت تسهیلگر تدوین و بهینه سازی برنامه های نگهداشت پیشگیرانه (PMO)

تربیت تسهیلگر تدوین و بهینه سازی برنامه های نگهداشت پیشگیرانه PMO

20 ساعت

2,500,000 تومان

پکیج آموزشی هوشمند تربیت متخصص برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات (P&S)

تربیت متخصص برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات P&S

40 ساعت

3,350,000 تومان

پکیج‌های وبینارها

پکیج وبینار دکتر توحیدی

وبینار گردآوری و استانداردسازی اطلاعات نگهداری و تعمیرات تجهیزات با  استاندارد ISO14224

3 ساعت

315,000 تومان

پکیج های آموزشی

وبینار نقش برون سپاری

در مدیریت دارایی فیزیکی

4 ساعت

315,000 تومان

پکیج های آموزشی

وبینار رویکردی به نقشه راه

تعالی نت

دکتر احمد عربشمالی

2 ساعت

315,000 تومان

پکیج وبینار مهندس میر دوستی

کدهای خرابی و شکل دهی

ماتریس خرابی

مهندس امیر میر دوستی

2 ساعت

315,000 تومان

پکیج وبینار دکتر زنگنه

وبینار آشنایی با انواع سیاست های مدیریت بهینه اقلام MRO در مدل اکتاگون

2 ساعت

315,000 تومان