مهندس مریم مرادی

مهندس مریم مرادی

مدیر پروژه‌های مدیریت دارایی فیزیکی

 گروه مشاوره مدیریت مارس

 • گواهینامه مدیریت دارایی فیزیکی و دارنده مدرک C-MORE از دانشگاه تونتو کانادا
 • گواهینامه مدیریت فرآیندهای کسب و کار با نرم افزار Visual Paradigm
 • گواهینامه پیاده سازی مدیریت نگهداری و تعمیرات
 • گواهینامه خلاقیت بیونیکی و نوآوری خلاقانه
 • گواهینامه ایزو 9001_2015 (سیستم مدیریت کیفیت)
 • گواهینامه آموزشی نرم افزار کنترل پروژه(MSP)

مریم مرادی

_

سوابق آموزش، مشاوره و پیاده سازی سیستم نگهداشت و مدیریت دارایی های فیزیکی : ​​​​​​​

تدریس بیش از 10 دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ریلی، نیروگاهی، معدنی، غذایی و تولیدی …
 • پروژه بهینه سازی موجودی قطعات یدکی شرکت پتروشیمی ماورن
 • پروژه بهینه سازی موجودی قطعات یدکی شرکت کاشی مرجان
 • پروژه بهینه سازی موجودی قطعات یدکی شرکت ملی گاز
 • پروژه پروژه تدوین فرآیندهای مدیریت کالا، انبار و سفارشات شرکت مس رفسنجان
 • پروژه تحلیل سامانه ERP_صنایع مس رفسنجان
 • پروژه پیاده سازی جاب‌پلن(Job Plan) پتروشیمی تندگویان
 • همکاری در پروژه ارزیابی شرکت آلومینیوم المهدی
 • پروژه سیستم مدیریت کار نگهداشت پتروشیمی بندرامام
 • پروژه تعمیرات اساسی پتروشیمی بندرامام
 • پروژه سیستم مدیریت کار نگهداشت شرکت فجر انرژی خلیج ‌فارس
 • پروژه تعمیرات اساسی شرکت فجر انرژی خلیج ‌فارس
 • پروژه سیستم مدیریت کار نگهداشت پتروشیمی تندگویان
 • پروژه تعمیرات اساسی پتروشیمی تندگویان
 • پروژه سیستم مدیریت کار نگهداشت پتروشیمی اروند
 • پروژه تعمیرات اساسی پتروشیمی اروند
 • پروژه سیستم مدیریت کار نگهداشت پتروشیمی بوعلی‌سینا
 • پروژه تعمیرات اساسی پتروشیمی بوعلی‌سینا
 • پروژه سیستم مدیریت کار نگهداشت پتروشیمی کارون
 • پروژه تعمیرات اساسی پتروشیمی کارون
 • پروژه سیستم مدیریت کار نگهداشت پتروشیمی خوزستان
 • پروژه تعمیرات اساسی پتروشیمی خوزستان
 • پروژه ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
 • و…​​​​​​​