_

 قابلیت نگهداری خود را با فرآیندها و دیدگاه های جدید تکمیل کنید.فیزیکی

اگر سازمان ها بخواهند به سمت یک محیط مدیریت دارایی با تمرکز بر به حداکثر رساندن عمر تجهیزات حرکت کنند، برنامه ریز باید بیشتر به عنوان برنامه ریز مدیریت دارایی کل زندگی دیده شود تا برنامه ریز تعمیر و نگهداری قدیم. این دوره نقطه شروع برای آن انتقال است.

نقش Maintenance Planner در 10 سال گذشته با معرفی سیستم های پیچیده CMMS و ERP که نوید زندگی را آسان تر می کند، به طور چشمگیری تغییر کرده است. در حالی که معرفی این سیستم‌های جدید و بهبودیافته توانایی ما را برای جمع‌آوری و انتشار اطلاعات افزایش داده است، اکثر برنامه‌ریزان و مدیران تعمیر و نگهداری شروع به درک این موضوع کرده‌اند که زندگی آنها آسان‌تر شده است. کیفیت خروجی‌های این سیستم‌ها به کیفیت ورودی‌ها بستگی دارد و تنها در صورتی می‌توان از آنها مطمئن شد که یک سیستم مدیریت قوی برای پشتیبانی از تعمیر و نگهداری، مهندسی و عملیات داشته باشیم.

برنامه‌ریز تعمیر و نگهداری بیشتر و بیشتر به عنوان قهرمان «سیستم» شناخته می‌شود، اما برای بهبود درک آنها از پیچیدگی‌های مدیریت دارایی در این عصر جدید فناوری چه کاری انجام شده است؟

پاسخ اغلب بسیار کم است. برای شکستن چرخه CMMS “آشغال در، زباله بیرون”، ما باید پرسنل این نقش کلیدی را توسعه دهیم و آنها را به قهرمانان برنامه ریزی مدیریت دارایی تبدیل کنیم. برای انجام این کار، آنها باید درک درستی از اصول مدیریت دارایی و محل نگهداری و تعمیرات در ترکیب داشته باشند. آنها باید بتوانند CMMS را دستکاری کنند و از رسانه های الکترونیکی دیگر برای بهبود کیفیت ورودی ها استفاده کنند که به نوبه خود کیفیت خروجی ها را بهبود می بخشد.


مشاهده همه راهکارهای مدیریت دارایی های فیزیکی 

_

خلق بالاترین ارزش از دارایی های فیزیکی

مدیریت دارایی مؤثرتر منبع اصلی در سازمان های دارایی محور است که می تواند ارزش های پنهان را به ظاهر نماید. با استفاده از ISO 55001 به عنوان مبنای کار خود، ما به مشتریان کمک می کنیم تا ارزش مدیریت دارایی را درک کنند، همکاری متقابل و همسویی بیشتری ایجاد کنند و ارزش بیشتری را از دارایی های خود دریافت کنند.

خلق بالاترین ارزش از دارایی های فیزیکی

مدیریت دارایی مؤثرتر منبع اصلی در سازمان های دارایی محور است که می تواند ارزش های پنهان را به ظاهر نماید. با استفاده از ISO 55001 به عنوان مبنای کار خود، ما به مشتریان کمک می کنیم تا ارزش مدیریت دارایی را درک کنند، همکاری متقابل و همسویی بیشتری ایجاد کنند و ارزش بیشتری را از دارایی های خود دریافت کنند.

خلق بالاترین ارزش از دارایی های فیزیکی

مدیریت دارایی مؤثرتر منبع اصلی در سازمان های دارایی محور است که می تواند ارزش های پنهان را به ظاهر نماید. با استفاده از ISO 55001 به عنوان مبنای کار خود، ما به مشتریان کمک می کنیم تا ارزش مدیریت دارایی را درک کنند، همکاری متقابل و همسویی بیشتری ایجاد کنند و ارزش بیشتری را از دارایی های خود دریافت کنند.

_

خلق بالاترین ارزش از دارایی های فیزیکی

مدیریت دارایی مؤثرتر منبع اصلی در سازمان های دارایی محور است که می تواند ارزش های پنهان را به ظاهر نماید. با استفاده از ISO 55001 به عنوان مبنای کار خود، ما به مشتریان کمک می کنیم تا ارزش مدیریت دارایی را درک کنند، همکاری متقابل و همسویی بیشتری ایجاد کنند و ارزش بیشتری را از دارایی های خود دریافت کنند.


مشاهده همه راهکارهای مدیریت دارایی های فیزیکی 

دوره برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات

  • نحوه برگزاری : آنلاین
  • تاریخ برگزاری : 12 الی 13 اردیبهشت
  • مدت زمان : 18 ساعت
  • گواهینامه : دارد
_

نظر مشتری

دوره نگهداشت

Codevz have been great at keeping me in work, they always line something else up.
image
Jane Carter
Businessman
Codevz have been great at keeping me in work, they always line something else up.
image
Jennifer Hernandez
Interior Designer
Codevz have been great at keeping me in work, they always line something else up.
image
Emily Brown
Interior Designer
image
image
image
image
image
image