شباهت ها و تفاوت های EAM و CMMS

شباهت ها و تفاوت های EAM و CMMS

شباهت ها و تفاوت های EAM و CMMS اساسا بازار نرم افزارهای نگهداشت و مدیریت دارایی در اختیار دو نوع محصول است: سیستم های مدیریت دارایی سازمان  (EAM) و سیستم های مدیریت نگهداشت مکانیزه (CMMS). این دو اصطلاح به طور گسترده در همه جا استفاده می شود، اما هیچ وقت ... ادامه مطلب